Na tapecie. Wrzesień 2020

Jako zadeklarowany Krzysztof Kolumb https://pestkazmaslem.pl/2020/08/10/zycie-bez-pasji-kiedy-zycie-jest-pasja/ odkrywam nowe ziemie i co ciekawszymi będę dzieliła się w Na tapecie.

Kanał YT dla tych, którzy interesują się psychologią i rozwojem osobistym.

W tym miesiącu pochłonął mnie kanał na Youtube Kasi Sawickiej. Kasia Sawicka to pedagożka, żona, mama, dojrzała kobieta i co dla mnie istotne – osoba tzw. mądra życiowo, która dzieli się swoją wiedzą i podejściem do wychowania i budowania relacji – z partnerem, innymi i samym sobą.

Szczerze polecam.

Temperamenty.

Jeden z tematów, który wzbudził moje zainteresowanie w trakcie oglądania kolejnych odcinków na kanale Kasi to temperamenty.

Poniżej podaję cytat z publikacji [link], która opisuje podział i charakterystykę temperamentów wg. Hipokratesa. Te informacje zaciekawiły mnie bo pomagają w zrozumieniu zachowań własnych i naszych bliskich, a ta wiedza pomaga lepiej budować relacje. Kogo ta zajawka zainteresuje, ten temat zgłębi bez problemu bo jest szeroko opisany w sieci i książkach;  ja niżej podaję bazowe informacje licząc, że zrobię wam smaka.

“Hipokrates sprowadził naturę człowieka do odpowiednich proporcji czterech płynów ustrojowych (krew, flegma, żółć żółta i czarna). Wyróżnił 4 typy temperamentu: typ flegmatyka, choleryka, melancholika i sangwinika.

Flegmatyk (gr. flegme – śluz) to człowiek odznaczający się mało dynamicznym usposobieniem, powolny, nieulegający gwałtownym emocjom, słabo reagujący na podniety, bodźce. Nie dąży do żadnych zmian w życiu, jest zadowolony z tego, co osiągnął do tej pory. Wytrwały w działaniu i konsekwentny w uczuciach. Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie flegmatyka jest mózg, a dominującym „humorem” – śluz. Flegmatyk cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i bezwładny układ
nerwowy (według teorii Pawłowa).

Choleryk (gr. chole – żółć, stąd „żółć go zalewa”) to człowiek pobudliwy, wybuchowy, o silnych i szybko powstających reakcjach uczuciowych, odznaczający się dużą energią życiową, brakiem opanowania. Reakcje choleryka są szybkie, często nieprzemyślane, niewspółmierne do bodźca. Często żałuje on wypowiedzianych słów. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji, duża energia życiowa i aktywność. Nastawiony jest na działanie i kierowanie. Wśród ludzi wzbudza zaufanie i respekt, często pracuje dla potrzeb grupy. W działaniu jest szybki, preferuje pracę, którą może sam zorganizować. Lubi przewodzić i organizować pracę innym.  Według Pawłowa zaś choleryk to osoba o silnym i niezrównoważonym układzie nerwowym.

Melancholik (gr. mélanos – czarny + chole – żółć; prawdopodobnie stąd m.in. „czarne myśli”) to człowiek o usposobieniu łagodnym, biernym, którego cechuje brak impulsywności, powolne, słabe, lecz długotrwałe reakcje uczuciowe. Wykazuje pesymistyczne, lękowe, negatywne podejściu do przyszłości, życia, samego siebie, jak również spraw życia codziennego. W działaniu melancholik jest niewytrwały, ma trudności z podejmowaniem decyzji, brakuje mu wiary w siebie. Cechuje się apatią, skłonnościami do depresji, przewlekłymi stanami przygnębienia i małą ruchliwością. Jest wrażliwy na krytykę, obraźliwy, nerwowy i skłonny do zadumy, spokojny, wyciszony, powściągliwy i mało elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć, oddawać się zadumie. Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie melancholika jest śledziona, a dominującym „humorem” – tzw. czarna żółć. Melancholik cechuje się temperamentem reprezentującym słaby układ nerwowy (według teorii Pawłowa).

Sangwinik (łac. sanguis – krew) to człowiek o żywym, pogodnym, optymistycznym, uczuciowym, aktywnym usposobieniu, wrażliwy. Jest otwarty na relacje interpersonalne, towarzyski, beztroski. Lubi być w centrum zainteresowania, władczy i dominujący, czasem dumny i spoglądający na innych «z góry». Jest emocjonalny i spontaniczny, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Tryska energią i entuzjazmem, jest twórczy, lubi komplementy, szybko przeprasza. Łatwo dostosowuje się do zmiennych warunków życia, jest odporny na trudności. Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie sangwinika jest serce, a dominującym «humorem» – krew. Zgodnie z teorią Pawłowa sangwinik cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i ruchliwy układ nerwowy.”

Kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer.

W ocenie tego, do jakiego typu wam najbliżej pomoże kwestionariusz:

http://traugutt.net/lo/temperament/kwestionariusz.php

Często nie jeden, a dwa temperamenty pasują do nas najbardziej i wtedy mówimy o połączeniu zgodnym jak sangwinik – choleryk, uzupełniającym jak choleryk melancholik lub przeciwstawnym jak choleryk – flegmatyk.

Moje jest bardzo zgodne, typowy introwertyk ze mnie, a jak jest u Was?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s